technický rok

predstavuje časový interval pozostávajúci z 365 dní (v priestupnom roku 366); začína hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve, a končí uplynutím 365 (v priestupnom roku 366) dní. Je to obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorého začiatok pripadá na výročný deň vzniku poistenia.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.