spoluúčasť

je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je dohodnutá v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie vzniká poisťovni voči poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia poškodenému. Ak sa poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia. Za poistnú udalosť, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť, sa poistné plnenie neposkytuje.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.