primeraný náklad na opravu veci

je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je obvyklá v dobe poistnej udalosti. Primeranosť nákladov na opravu vozidla určí poisťovateľ s prihliadnutím na ceny opráv veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a kvality v dobe vzniku poistnej udalosti v mieste poistenia.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.