poškodený

je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov, poistných podmienok a poistnej zmluvy.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • AXA pojišťovna a.s.
  • ASTRA poisťovňa
  • ČSOB poisťovňa, a.s.
  • Generali poisťovňa, a.s.
  • Genertel poisťovňa, a.s.
  • Groupama poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  • QBE Insurance (Europe) Limited
  • Union poisťovňa, a. s.
  • UNIQA poisťovňa, a.s.
  • Wűstenrot poisťovňa, a.s.