poistený

je osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje, resp. má právo, aby v prípade poistnej udalosti podľa poistných podmienok poistiteľ za neho nahradil škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Poistník a poistený môžu byť totožnou osobou. Ak je držiteľ odlišný od vlastníka motorového vozidla (napr. leasingová spoločnosť), poisteným je vlastník.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.