nezaplatenie poistného

Občiansky zákonník a všeobecné poistné podmienky obsahujú ustanovenia o zániku poistenia z dôvodu neplatenia poistného. Ak ste neuhradili poistné pri povinnom zmluvnom poistení, nemôžete zmeniť poisťovňu, pretože na zvyšok poistného obdobia musíte vozidlo poistiť v pôvodnej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo kvôli neplateniu. Nové dojednané poistenie by bolo zo zákona neplatné.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.