Havarijné poistenie vozidiel

Kalkulačka havarijného poistenia

Rozsah havarijného poistenia

Havarijné poistenie má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti. Havarijná poistka kryje riziká, ktoré spadajú pod rozsah poistenia (napr. krádež, živel, havária, vandalizmus). Tieto sú definované v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach príslušného havarijného poistenia. Dnes už na poistnom trhu možno nájsť rôzne varianty havarijného poistenia, od komplexných havarijných poistiek až po tzv. čiastočné kasko. K havrijnému poisteniu možno dojednať i pripoistenia, napríklad (čelného) skla, batožiny, náhradného vozidla či úrazové pripoistenie.

Územná platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie možno dojednať štandardne s územnou platnosťou (geografickej časti) Európy, no niektoré poisťovne ponúkajú i varianty poistenia napríklad s územnou platnosťou Slovenskej republiky, Českej republiky, resp. inou územnou platnosťou poistenia stanovenou poistnými podmienkami a poistnou zmluvou. Poistné podmienky taktiež definujú rozsah a limity poskytovaných asistenčných služieb.

Spoluúčasť a cena havarijnej poistky

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ma vplyv na cenu havarijného poistenia, je výška dojednanej spoluúčasti, ktorou sa vždy podieľate na poistnom plnení v prípade poistnej udalosti. V ponuke možno nájsť rôzne druhy spoluúčasti, a to napríklad pevnú spoluúčasť vyjadrenú konkrétnou čiastkou (napríklad 99 €, 166 €, 199 €, 299 €),  ďalej je to spoluúčasť stanovená percentom a minimálnou výškou (napríklad 5% min. 166 €, 5% min. 66 €, 2% min. 66 €, 10% min. 332 €)  alebo havarijné poistenie bez spoluúčasti. Platí, čím vyššiu spoluúčasť zvolíte, tým vás vyjde havarijná poistka lacnejšie. Samozrejme, v prípade poistnej udalosti je čiastka, ktorou sa podieľate na poistnom plnení, taktiež vyššia.

Zabezpečenie vozidla proti krádeži

V prípade dojednaného poistného rizika odcudzenia (krádeže) musí byť vozidlo zabezpečené predpísaným spôsobom podľa príslušných poistných podmienok. V závislosti od výšky poistnej sumy ide o jedno alebo kombináciu viacerých zabepečovacích zariadení. Zvyčajne ide o niektoré z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení proti krádeži vozidla: imobilizér, autoalarm, mechanické zabezpečovacie zariadenie, satelitný vyhľadávací systém.

Poistné plnenie z havarijnej poistky

Pri poistnom plnení sa vychádza z nových cien náhradných dielov. Ak náklady na opravu vozidla presiahnu časovú cenu vozidla, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu motorového vozidla) stanovujú poistné podmienky. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov vozidla a dohodnutej výšky spoluúčasti.

Havarijná poistka pre staršie autá

Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistenie na poistnú sumu zodpovedajúcu cene nového vozidla a to aj v prípade, že sa poisťuje i ojazdené, staršie vozidlo. Na poistom trhu však možno nájsť i havarijné poistenie pre ojazdené vozidla, ktorých poistná suma zodpovedá všeobecnej hodnote vozidla a z tejto sumy sa vypočíta poistné. Je len na majiteľovi vozidla, ktoré poistenie, po zohľadnení poistných podmienok a uplatnení dostupných zliav, je pre neho výhodnejšie.  

Porovnanie cien havarijného poistenia a online zmluva

Porovnanie cien havarijného poistenia môžete urobiť jednoducho cez poistnú kalkulačku havarijného poistenia a v prípade záujmu poistenie i uzatvoriť. Naša spoločnosť vám umožňuje aj sprostredkovanie havarijného poistenie na všeobecnú hodnotu vozidla pri starších, ojazdených vozidlách. 

 

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.