100% poistenie auta

100% poistenie = 100% návratnosť investície do auta

100% poistenie vozidla (tzv. GAP poistenie) kryje rozdiel medzi súčasnou hodnotou vozidla a jeho kúpnou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Podmienkou pre uzatvorenie 100% poistenia je existencia havarijného poistenia daného vozidla, teda kto chce uzavrieť 100% poistenie, musí mať dojednané aj havarijné poistenie vozidla., resp. uzavrieť havarijné poistenie spolu so 100% poistením. Podmienkou plnenia zo 100% poistenia je vznik poistnej udalosti podľa poistných podmienok (krádež, totálna škoda) a plnenie poisťovateľa, u ktorého je dojednané havarijné poistenie predmetného vozidla.

Pre koho je určené 100% poistenie auta?

Poistenie je možné uzatvoriť pre nové i jazdené vozidlá do 3,5 tony v súlade s poistnými podmienkami, poistné podmienky stanovujú maximálnu cenu vozidla i maximálny vek vozidla, ktoré možno poistiť.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.