Povinné zmluvné poistenie

Kalkulačka PZP - povinného zmluvného poistenia

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Z.z.

Každý držiteľ vozidla zodpovedá za škody, ktoré spôsobí prevádzkou svojho motorového vozidla. Zákonom č. 381/2001 v znení neskorších predpisov bola stanovená povinnosť každému držiteľovi vozidla zapísanému v technickom preukaze uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Z tohto zákonného poistenia sa uhrádza škoda, ktorú spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iného. Škodu na vlastnom vozidle môžno likvidovať z havarijného poistenia, ak je dojednané.

Povinnosť uzavrieť PZP

Povinnosť uzavrieť PZP vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v SR a platí až do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel (napríklad to, že sa na vozidle nejazdí, nemá vplyv na túto povinnosť). Pri prihlasovaní motorového vozidla do evidencie musíte na polícii predložiť potvrdenia o poistení (bielu kartu), návrh poistnej zmluvy prípadne doklad o zaplatení poistného.

Ako uzatvoriť najvýhodnejšiu zákonnú poistku?

Povinné zmluvné poistenie možno dojednať v niektorej z poisťovní ponúkajúcich toto poistenie zodpovednosti za škodu. Najjednoduchšou cestou pre porovnanie cien PZP je internetová poistná kalkulačka, vďaka ktorej za pár sekúnd nájdete najvýhodnejšie poistenie pre vaše vozidlo. Keďže niektoré poisťovne určujú ceny na základe kubatúry (objemu) motora, iné na základe výkonu motora, možno ušetriť na zákonnej poistke nemalé peniaze. Poisťovne zohľadňujú i ďalšie faktory, ktoré môžu urobiť poistenie lacnejším (vek, trvalý pobyt držiteľa, hmotnosť vozidla, iné zmluvy v poisťovni, bezškodový priebeh a pod.). Pozor si treba dať pri PZP so spoluúčasťou, nakoľko niektoré poisťovne umožňujú dojednať si zákonné poistenie so spoluúčasťou, čím poistka vyjde poistníka síce lacnejšie, avšak treba mať na pamäti, že v prípade spôsobenej škody sa bude na poistnom plnení podieľať dojednanou výškou spoluúčasti. Taktiež je možné, že za približne rovankú cenu môžete v inej poisťovni získať zákonnú poistku bez spoluúčasti.

Výhody online PZP

Vďaka on-line poisteniu PZP už nemusíte behať po poisťovniach, poistenie si môžete dojednať kdekoľvek a kedykoľvek, nie ste obmedzovaný ponukou dvoch - troch poisťovní pôsobiacich napríklad vo vašom okolí, poistnú zmluvu s potrebnými dokladmi obdržíte pohodlne na e-mail a originály dokladov do 24 hodín priamo domov. K tomu získavate ďalšie výhody vrátane klientskeho servisu a istoty, že sa máte v prípade núdze na koho obrátiť.

Kliknite pre online výpočet PZP s možnosťou uzavretia zmluvy.

Načo si dať pozor pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia

 • väčšina poistení PZP je bez spoluúčasti, no niektoré poisťovne ponúkajú aj poistenie so spoluúčasťou
 • poisťovne ponúkajú rôzne limity poistenia, ak jazdíte v zahraničí odporúčame poistenie s vyšším limitom krytia
 • niektoré poisťovne ponúkajú k povinnému zmluvnému poisteniu benefity navyše (napr. živelné poistenie zdarma, úrazové poistenie zdarma, asistenčné služby, zľavu pre dojednanie havarijného poistenia, odmenu pre zodpovedného vodiča atď.)
 • dokladom o uzatvorenom poistení je potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. biela karta v SR a zelená karta v zahraničí)
 • správu o nehode majte vo svojom vozidle

 

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.